top of page

Disclaimer 'Wellness op Wieltjes'

 

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Wellness op Wieltjes levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die zou ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Wellness op Wieltjes behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te allen tijde en op eender welke wijze aan te passen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat deze niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke expliciete toestemming van Wellness op Wieltjes.

Wellness op Wieltjes probeert om haar producten op de website zo goed en zo realistisch mogelijk weer te geven. Houd er rekening mee dat kleuren altijd kunnen afwijken en ook afhankelijk zijn van de instellingen van je beeldscherm, zodat afwijkingen steeds mogelijk zijn.

bottom of page