top of page
Privacybeleid / Persoonsgegevens 'Wellness op Wieltjes'

 

 

 

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Het is voor ons belangrijk dat onze klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier. Over welke gegevens het dan juist gaat en hoe lang we deze bijhouden voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

Dit privacybeleid geldt voor alle klanten van Wellness op Wieltjes, dus zowel voor onze consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen), zowel als voor de eindgebruikers die – via hun relatie met onze klant (bijvoorbeeld: gezinsleden, vrienden, bezoekers) – gebruik maken van onze producten en diensten. Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze winkelpunten en websites.

Wellness op Wieltjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken

Wellness op Wieltjes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

Artikel 3: Doel bezitten persoonsgegevens

- Het afhandelen van uw bestelling en betaling

- Verzenden van onze mailing

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening

- U te informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u te leveren

- Wellness op Wieltjes analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Artikel 4: Bewaringstermijn persoonsgegevens

Wellness op Wieltjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens:

- Voor het verzenden van uw bestelling

- Voor onze administratie en belastingplicht
--> Bewaartermijn: 7 jaar

- Voor het verlenen van service
--> Bewaartermijn: Wij slaan uw persoonsgegevens op in ons kassasysteem als u een aankoop heeft gedaan in de fysieke winkel. Dit blijft er in staan tenzij u een verzoek indient voor verwijdering van uw gegevens. Omdat stoffen vaak een lange levensduur hebben, is het handig om gegevens van uw aankoop op te zoeken. Met deze gegevens doen wij na afhandeling van uw bestelling niets meer, tenzij u ons benadert voor service.

Uw e-mailadres:
- Om u te informeren over de status van uw bestelling       
- Om u een mailing te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.
--> Bewaartermijn: tot uitschrijving

Uw bankgegevens:
- Om betalingen/retour zendingen te verwerken
--> Bewaartermijn: 7 jaar

 

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden

Wellness op Wieltjes verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wellness op Wieltjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De partijen met wie wij uw gegevens delen:

- Persoonsgegevens: Verzending en/of levering door logistieke partners

- Bankgegevens: betalingsdienstaanbieders

- E-mailadres: Verzorgen van onze mailing / het versturen van een klantenbeoordeling / om een track-and-trace door te mailen of contact op te nemen door één van onze logistieke partners.

 

Artikel 6: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wellness op Wieltjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar info@wellnessopwieltjes.be.

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,… Wellness op Wieltjes behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande websites van www.wellnessopwieltjes.be.

bottom of page